Seland Musikk
335 arrangement med noter, besifring og tekst. Helt gratis!

Om Seland Musikk

Seland Musikk er et foretak som ble opprettet i 2008. Den tid fungerte Seland Musikk som en privat musikkskole med pianoundervisning som hovedmål.

Nå er Seland Musikk omskapt til en blogg. Målet med denne bloggen er å arrangere enkle pianonoter utskrevet for høyre og venstre hånd på piano. Til hver sang er det en youtubevideo som filmer fingrene på tangentene. På denne måten er det mulig for en nybegynner å lære seg enkle sanger uten å kunne noter.

Det å dele noter gratis på internett innebærer å sette seg litt inn i hva som er lov og ikke lov. Jeg tar utgangspunktet i regelen som sier at “70 år etter at komponisten er død, er musikken frigitt og kan brukes av hvem som helst uten å betale noe”.

Alle notene er arrangert av undertegnede og ikke kopiert fra bøker.

Litt om meg
Jeg er utdannet musikklærer med trompet som hovedinstrument og piano som bi-instrument. Til daglig jobber jeg som musikklærer på en ungdomsskole, samt dirigerer kor i kulturskole.

Litt om teknikken
Jeg har laget mitt eget system som forklarer hva slags type noter du får se. Her finner du oversikt over dette.